Ozó troposfèric

0,00 

Aquest model pretén dissenyar eines objectives que serveixin als gestors / predictors de la contaminació atmosfèrica a escala regional a predir els episodis per superació dels límits de concentració legislats d’ozó troposfèric.

Tenint en compte aquest objectiu, s’ha desenvolupat una eina per a la predicció i gestió dels nivells d’ozó troposfèric (O3) mitjançant la utilització de models d’anàlisi de dades basats en tècniques de Machine Learning ( ML).

Ozó troposfèric

0,00 

Sold By: CIMNE
Category: